Kuulutukset        

Voit hakea kuulutuksia kuulutuslajin ja hakutekstin perusteella. Hakuteksti kohdistuu Kuulutuksen otsikkoon.Haun tulokset:

Nähtävilläoloaika Kuulutus Laatija Kuulutuslaji Liitteet
1.7.2022 - 20.7.2022 Kuulutus ympäristönsuojelulaii 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta / Hamina Bastioni, Tapahtumatuotanto Seppälä Kirsi Ympäristöasiat 1
1.7.2022 - 8.8.2022 Kuulutus ympäristöluvan raeuttamisesta / Haminan Energia Seppälä Kirsi Ympäristöasiat 1
29.6.2022 - 14.7.2022 Rakennustarkastajan päätökset 28.6.2022 Pernu Anne Rakennusvalvonta 0
23.6.2022 - 1.8.2022 KUULUTUS VIREILLÄ OLEVAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN JOHDOSTA: HaminaKotka Satama Oy Rantamo Krista Ympäristöasiat 1
23.6.2022 - 1.8.2022 Ilmoitus ympäristösuojelulain mukaisesta päätöksestä/Lupinmäen ampumaradan ympäristöluvan lupamääräyksen 5 mukainen selvitys Aluehallintovirasto Muut viranomaiset 0
22.6.2022 - 7.7.2022 Rakennustarkastajan päätökset 21.6.2022 Pernu Anne Rakennusvalvonta 0
17.6.2022 - 25.7.2022 Kuuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta päätöksestä / Haminan Elävä Musiikki ry Seppälä Kirsi Ympäristöasiat 1
14.6.2022 - 22.7.2022 Tiedonanto Elyn Ratasuon kalataloudellinen tarkkailuohjelmapäätöksestä Ikävalko Joonas (ELY) Muut viranomaiset 0
13.6.2022 - 4.7.2022 Kuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta / Hamina Tattoo Seppälä Kirsi Ympäristöasiat 1
10.6.2022 - 18.7.2022 KUULUTUS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:N MUKAISESTA PÄÄTÖKSESTÄ: SEPRAMARKKINAT 2022, VIROLAHTI Rantamo Krista Ympäristöasiat 1
9.6.2022 - 18.7.2022 Kuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta koskevasta päätöksestä, Haminan Wanha Työski Oy Ritvanen Riiko Ympäristöasiat 1
9.6.2022 - 18.7.2022 Ilmoitus Ympäristönsuojelulain mukainen päätös tiedoksiannosta asiassa Öljyn regenerointilaitoksen kuumaöljykattilaan liittyvä koetoiminta Etelä-Suomen aluehallintovirasto Muut viranomaiset 0
2.6.2022 - 11.7.2022 Ilmoitus kuulutuksesta vesilain mukainen hakemus / Vehkajoen Koivuniemenkosken myllypadon vesitalousluvan rauettaminen sekä pohjapadon ja kalatien rakentaminen Aluehallintovirasto Muut viranomaiset 0